Historiek

ELENI is ontstaan vanuit een concrete nood waarbij heel wat academici en beleidsmakers ondervonden dat het essentieel was om marktprincipes en ecologie met elkaar in overeenstemming te brengen zodat een versnelde acceleratie naar een duurzame economie mogelijk kon worden gemaakt. Echter, ondanks dat er veel over werd gesproken in de wandelgangen van diverse universiteiten en beleidsorganisaties, volgde er nooit echt een concreet initiatief. Nadat enkele gelijkgestemden elkaar vonden op dit vlak, hebben ze samen het initiatief genomen tot de oprichting van deze denktank. De eerste meeting vond symbolisch plaats op Wapenstilstand in 2019. Aan deze meeting namen ongeveer een tiental personen deel.