Over ELENI

ELENI staat voor ‘Ecologisch, Liberaal en Nieuwe Ideeën’

ELENI staat voor ‘Ecologisch, Liberaal en Nieuwe Ideeën’.
Eleni (Ἑλένη) is tevens de Griekse naam voor Helena, de centrale figuur in de mythe van Odysseus, één van de oudste verhalen uit onze Europese beschaving. Over de etymologie van Eleni is er nog steeds discussie, maar er ontstaat meer en meer consensus dat de benaming een dubbele oorsprong heeft. In het Sanskriet betekent svaraṇā zoveel als ‘stralend’ (wat we vereenzelvigen met de Verlichting in deze context) en Selenā, een Spartaanse natuurgodin.