Team

De samenstelling van het team is anoniem, maar er wordt wel telkens een externe woordvoerder aangeduid om naar buiten te treden. De reden waarom de samenstelling van de denktank anoniem is, is omdat we er sterk van overtuigd zijn dat degelijk onderzoek in alle onafhankelijkheid en vrijheid moet kunnen gebeuren. We willen immers concrete en gedurfde standpunten kunnen innemen waar nodig.

De meeste leden van ELENI zijn sterk gespecialiseerd in bepaalde thema’s, gaande van defensie, tot energie, transport, mobiliteit en fiscaliteit. Ongeveer 2/3e van de leden van de denktank zijn gedoctoreerd in één van deze materies en beschikken dus over een grondige en unieke onderzoek expertise. Het overige 1/3e van de leden vervullen beleidsfuncties of zijn ondernemers die een praktische doorvertaling verzekeren.

Vandaag telt de denktank een vijftiental actieve leden. Dit aantal wordt bewust beperkt gehouden om kwaliteit en consensus binnen de groep mogelijk te maken. Indien er nog leden toetreden, is dat telkens in functie van complementaire expertise. Deelname aan de denktank gebeurt geheel vrijwillige basis. Niemand van de leden ontvangt hier een vergoeding voor. We doen ons werk vanuit een bepaalde overtuiging, waarbij we onze kennis willen laten doorstomen naar de maatschappij en het beleid. 

De leden zijn van verschillende provincies afkomstig en komen zowel uit Vlaanderen als Wallonië.